• (32)4226402
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Struktura Zespołu Szkół

Struktura Zespołu Szkół

Jesteśmy publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Rybnika.W skład zespołu wchodzą:

  • Przedszkole nr 48 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 9 lat
  • Szkoła Podstawowa nr 38 – I i II etap edukacyjny – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – wiek 7 – 20 lat
  • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – wiek 3-25 lat

Uczniem naszej szkoły, może być każde dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym posiadające aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Najważniejsze założenia
Głównym celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem poprzez wszechstronne wspomaganie ich rozwoju. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w ramach poszczególnych klas.
Więcej na temat formy pracy w szkole możesz znaleźć w dziale zajęcia.

Liczba uczniów
Liczba uczniów w oddziałach związana jest ze specyficznymi trudnościami naszych dzieci i kształtuje się następująco:

  • 2 – 4 – w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stoponiu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem.
  • 6 – 8 – w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Skip to content