• (32)4226402
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a
Misja

Misja

Dokąd zmierzamy?
od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku i posiadanych umiejętności;
od zależności do partnerstwa i samostanowienia; od izolacji do życia w otwartym środowisku


 


Pinokio,
logo naszej szkoły
Naszą misją jest
wyposażenie ucznia w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej był przygotowany do realizacji zadań życia codziennego i podejmowania różnych ról społecznych w środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie;
wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby;
wspomaganie procesu kształtowania się osobowości dojrzałej, odpowiedzialnej,
potrafiącej cieszyć się życiem, wrażliwej i prawej, otwartej na drugiego człowieka;
wyrabianie u uczniów pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzanie
możliwości odnoszenia sukcesów, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów;
przygotowanie środowiska do przyjęcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich zaakceptowania, udzielania im pomocy.
Skip to content